Home

Welkom op de website van het Allergie Centrum Hasselt

Allergie dokter Hasselt

Je denkt een allergie te hebben? In het Allergiecentrum Hasselt kun je een allergietest laten doen. Zowel allergieën voor pollen, huisstofmijt, huisdieren, voedingsmiddelen, insectengif als allergieën voor bepaalde geneesmiddelen kunnen getest worden door de dokter.

 

Op de voorgrond staan de symptomen die je ervaart. Op basis hiervan worden de allergietesten geïnterpreteerd.

 

Ook glutenintolerantie, lactose-intolerantie en fructose-intolerantie kunnen getest worden.

 

Dit kan met allergietesten op de huid. De resultaten zijn vrijwel meteen kenbaar. Ook zijn er specifieke testen in het bloed of speciale ademtesten.

 

Allergieën kunnen aanleiding geven tot: niezen, loopneus/verstopte neus, jeukende ogen, kortademigheid, vermoeidheid, opgezette buik, darmklachten, misselijkheid, diarree, en dergelijke meer.

 

Sommige allergieën kunnen behandeld worden met immunotherapie om de klachten te verminderen zodat je veel minder last ondervindt van je allergie.

 

Ook een kind, peuter of baby kan op allergieën getest worden in het allergiecentrum.

Zowel volwassenen als kinderen kunnen getest worden op allergieën. Kinderen worden niet getest op geneesmiddelen-allergie, dit gebeurt enkel in het ziekenhuis.

Een groot deel van het honorarium krijgt u terugbetaald door uw mutualiteit

Allergie in de media

Wat is een allergie?

 

Het immuunsysteem dient om het lichaam te beschermen tegen virussen en bacteriën. Wanneer het immuunsysteem echter reageert op stoffen die eigenlijk niet schadelijk zijn, zoals bijvoorbeeld pollen, huisstofmijt of voeding, spreken we van een allergie. Een allergie kan mild zijn of heel erg vervelend en zelfs levensbedreigend.

Allergietesten

Allergie huidpriktesten

Allergietesten op bloed

Allergie testen

Er bestaan verschillende soorten allergie. Zo kun je allergisch zijn voor allergenen in de lucht zoals pollen, huisstofmijt, dierenepitheel. Of je kunt allergisch zijn voor voeding of geneesmiddelen. Verder zijn sommige mensen allergisch voor insectengif zoals wespen of bijen. Een ander soort allergie is contactallergie waarbij je reageert op cosmetica, haarverf, metalen, enz.

De diagnose van een allergie wordt gesteld door zogenaamde huidpriktesten (allergietesten). Dit zijn hele kleine prikjes op de huid waarbij er een heel kleine hoeveelheid van de allergie veroorzakende stof in de huid wordt ingebracht. Op deze manier kan de allergoloog zien of je allergisch bent voor een bepaalde stof. De testen worden altijd geïnterpreteerd in de context van je symptomen.

 

Bij deze allergietesten wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde oplossingen. Ook verse voeding wordt gebruikt om allergietesten te verrichten.

 

Wat niet getest wordt, zijn de zogenaamde contactallergieën (b.v. allergie aan nikkel, cobalt, cosmetica, haarverf, enz). Hiervoor kan je terecht bij de dermatoloog.

In het bloed kunnen bepaalde allergiecomponenten nagegaan worden. Uit deze testen kan de allergoloog opmaken of er sprake is van een primaire allergie dan wel een kruisallergie. Op basis van deze testen kan er een inschatting gemaakt worden van de ernst van een allergische reactie.

 

In het bloed kunnen er ook andere analyses verricht worden: gaat het om een allergie of is er iets anders aan de hand?

 

De allergietesten op het bloed zijn complementair aan de huidpriktesten.

Tarieven

 

De raadpleging bij de specialist allergoloog alsook de huidpriktesten worden grotendeels terugbetaald door de mutualiteit.

 

Immunotherapie wordt in België tot nu toe niet terugbetaald.

 

 

Er wordt geen medisch advies via e-mail of telefoon verstrekt. Maak hiervoor altijd een afspraak.

Soorten allergie

 

Een allergie kan erg vervelend zijn, soms ook levensbedreigend. We zien de laatste jaren alsmaar meer mensen met één of andere allergie.

 

Maar wat is nu eigenlijk een allergie? Het lichaam verdedigt zich tegen bacteriën en virussen door middel van het immuunsysteem. Wanneer ons immuunsysteem zich echter richt tegen iets dat eigenlijk geen kwaad kan, dan spreken we van een allergie. Zo kun je allergisch zijn voor bepaalde voedingsmiddelen, boom- of graspollen, dieren, enz.

 

De stof waarvoor je allergisch bent noemen we een allergeen. Zo bestaan er verschillende soorten allergenen:

- inhalatie allergenen (pollen, dieren, schimmels, huisstofmijt)

- voedingsallergenen (melk, pinda, ei, vis, schaaldieren, enz)

- geneesmiddelen (antibiotica, ontstekingsremmers, enz)

- insectensteken (bijen, wespen)

 

Een andere soort allergie is de zogenaamde "contactallergie". Dit zijn allergieën voor bepaalde stoffen waarmee je letterlijk in aanraking komt zoals nikkel, leer, cosmetica, enz.

 

Het verschil tussen een gewone allergie en contactallergie is dat een gewone allergie erg snel optreedt nadat je in aanraking bent gekomen met een bepaald allergeen (binnen het uur). Bij contactallergie treedt de reactie pas veel later op.

Je denkt dat je een allergie hebt?

 

Een allergie kan zich op verschillende manieren uiten:

 

- Niezen, kriebel in de keel, loopneus, jeukende ogen

- Zwelling van de lippen of keel

- Jeuk, roodheid, netelroos (urticaria)

- Misselijkheid, overgeven, buikkrampen, diarree

- Zware allergische reactie (anafylaxie): gedaalde bloeddruk, snelle hartslag, duizeligheid, kortademigheid, beklemmend gevoel, buikkrampen, diarree, misselijkheid, braken, bewusteloosheid, zwelling van de keel, etc.

Kruisallergie

 

Je kunt allergisch zijn voor een bepaald allergeen, in dit geval spreken we van een primaire allergie. Het kan ook zijn dat het gaat om een kruisallergie. We spreken van een kruisallergie wanneer je allergisch reageert op een bepaalde stof en hierdoor ook een allergie ontwikkelt voor iets anders.

 

Bijvoorbeeld: sommige mensen hebben een allergie voor berkenpollen en kunnen een kruisallergie ontwikkelen voor bepaalde fruitsoorten.

 

Het immuunsysteem kan soms geen onderscheid maken tussen verschillende allergenen die erg op elkaar lijken waardoor een allergie voor bijvoorbeeld graspollen kan resulteren in een kruisallergie voor tarwe.

 

 

Allergie of intolerantie?

 

Een allergie is niet hetzelfde als een intolerantie. Deze termen worden soms verkeerd gebruikt. In geval van een allergie gaat het om een zogenaamde IgE gemedieerde type 1 reactie. In geval van een intolerantie zijn andere mechanismen verantwoordelijk. Een lactose intolerantie bijvoorbeeld is het gevolg van een gebrekkige werking van het enzym lactase waardoor melksuikers niet verteerd worden. Dit geeft aanleiding tot buikkrampen en diarree. Een allergie is het evenwel niet.

 

In geval van gluten is zowel een allergie als een intolerantie mogelijk. In geval van glutenintolerantie gaat het om IgA of IgG antilichamen tegen bepaalde delen van gluten. In geval van een glutenallergie gaat het om IgE antilichamen tegen gluten. De diagnose van beide aandoeningen wordt op een heel andere manier gesteld.

Allergie dokter

Oorzaken van allergie

 

Over de juiste oorzaken van allergie is nog niet veel geweten. Je kunt op elk moment van je leven een allergie ontwikkelen voor iets. Zelfs indien je hier al heel frequent mee in aanraking bent geweest. Je hebt bijvoorbeeld heel je leven al pindanoten gegeten, toch kun je op een bepaald moment hiervoor een allergie ontwikkelen. Waarom dit gebeurt is niet goed geweten.

 

Vroeger dacht men dat het beter was om bepaalde voedingsmiddelen te vermijden bij kinderen om de ontwikkeling van een allergie te voorkomen. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat als je als baby al in contact komt met bepaalde allergenen, de kans op een allergie kleiner is.

 

Allergieën komen minder voor bij mensen die zijn opgegroeid op het platteland dan bij mensen die in een stedelijke omgeving zijn opgegroeid. Men noemt dit ook wel de hygiëne hypothese.

Behandeling

 

De behandeling van een allergie hangt in grote mate af van welk soort allergie je hebt en hoe ernstig de reactie is.

 

In eerste instantie dient de uitlokkende factor vermeden te worden. Indien je allergisch bent voor katten blijf je best uit de buurt van deze dieren.

 

Het is echter niet altijd evident om de allergie veroorzakende factor helemaal te vermijden.

 

Allergie medicatie zorgt er voornamelijk voor dat de allergie symptomen getemperd worden zodat men er minder last van ondervindt. Voor hooikoortsklachten, allergie voor dieren en huisstofmijt kunnen neusspray's en antihistaminica worden voorgeschreven.

 

Helemaal anders is het voor voedselallergieën. Deze kunnen levensbedreigend zijn. De uitlokkende voedingsbestanddelen vermijden is dan ook de boodschap. Patiënten met een ernstige allergie krijgen een adrenaline pen voorgeschreven die ze kunnen gebruiken in geval van een toevallige aanraking met de allergie veroorzakende voeding.

Immuuntherapie

 

Immuuntherapie is een behandeling die wordt toegepast bij mensen die een belangrijke allergie hebben voor hetzij inhalatie allergenen (pollen, huisstofmijt, dieren) hetzij insectengif (bijen, wespen). Voor voedselallergie bestaat er momenteel geen behandeling op basis van immuuntherapie. De dokter bepaalt of iemand al dan niet gebaat is bij immunotherapie.

 

Het principe van immuuntherapie is de toediening van de allergie veroorzakende stof in zeer kleine hoeveelheden, hierbij wordt regelmatig een heel klein beetje allergeen geïnjecteerd met een gradueel opklimmende dosis.

Hierdoor leert het immuunsysteem om niet meer (of veel minder hevig) te reageren wanneer je toevallig met het allergeen in aanraking komt.

 

Immuuntherapie gebeurt in 2 fases: eerst is er een instelfase waarbij er wekelijks een injectie gegeven wordt, en dit gedurende enkele weken. Vervolgens breekt de onderhoudsfase aan waarbij het interval tussen de injecties groter is (om de maand).

 

De meeste mensen reageren gunstig op immuuntherapie en ondervinden daadwerkelijk minder klachten van hun allergie.

 

Hoelang het effect aanhoudt na de behandeling is erg individueel afhankelijk.

Risico van een allergie

 

De kans op een allergische reactie kan door bepaalde omstandigheden toenemen. Het nuttigen van alcohol, het nemen van ontstekingsremmers, het doen van een fysieke inspanning of ziek zijn kan ervoor zorgen dat, indien er een allergische reactie plaats vindt, deze veel ernstiger is dan moest deze reactie zich voordoen zonder deze speciale omstandigheden. We spreken van co-factoren die een allergische reactie kunnen doen toenemen in ernst.

 

Indien je een allergie hebt en tegelijkertijd ook astmapatiënt bent, is de kans op een ernstige reactie groter. Een goede controle van de astma is dan zeker aangewezen.

 

Sommige mensen kunnen erg hevige allergische reacties doen. We spreken dan van anafylaxie. Dit zijn levensbedreigende situaties. Mensen die een risico lopen op een anafylactische reactie krijgen een adrenaline pen ("epipen"). In geval van een ernstige allergische reactie kan deze adrenaline pen gebruikt worden om de anafylactische reactie in te tomen. Na gebruik van een adrenaline pen dien je altijd een arts te raadplegen of naar de spoedgevallendienst te gaan.

Voor milde reacties op voeding kunnen antihistaminica soelaas bieden.

 

Allergieën voor wespen- en bijenstekens kunnen erg gevaarlijk en zelfs levensbedreigend zijn. Oppassen is de boodschap. Aangezien je een insectensteek nooit helemaal kunt vermijden wordt ook in deze context de adrenaline injector voorgeschreven. Indien je een ernstige wespen- of bijenallergie hebt is immunotherapie zeker aangewezen omdat hierdoor de allergische reactie in de toekomst milder zal zijn.

 

Sommige mensen zijn allergische voor bepaalde geneesmiddelen. In feite kun je allergisch zijn voor om het even welkde medicatie. Er zijn echter geneesmiddelen die vaker betrokken zijn bij een allergische reactie. Dit zijn de antibiotica, de ontstekingsremmers, bepaalde bloeddrukverlagers en contrastvloeistof die gebruikt wordt om een scan te maken.

 

Een allergie voor geneesmiddelen kan ernstig zijn. Soms betreft het echter een uitgestelde reactie die pas optreedt na enkele dagen, dit zijn meestal milde reacties die beperkt blijven tot uitslag en jeuk.

 

Vermijden van de geneesmiddelen waarvoor je allergisch bent is de boodschap.

Allergie immunotherapie

Voor sommige allergieën bestaat er ook de mogelijkheid om immuuntherapie toe te passen door middel van pilletjes of een spray die onder de tong worden aangebracht (sublinguaal).

 

Immuuntherapie is slechts nuttig voor mensen die erg veel last ondervinden van hun allergie ondanks een behandeling met antihistaminica ofwel voor mensen die een ernstige reactie hebben gedaan na een steek door een bij of een wesp.

Jammer genoeg wordt immunotherapie in België niet terugbetaald.

Allergiecentrum

HASSELT

Adres:

Gouverneur Verwilghensingel 8/H3b

3500 Hasselt

Limburg

Tel: 0485/895.433

e-mail: secretariaat@drbelkhouribchia.be

Allergie Hasselt - Specialist allergie Limburg - Hooikoorts - voedselallergie - Huisstofmijtallergie - Pollen allergie - medicatie allergie - Allergoloog